Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Revalidatieartsen

Revalidatieartsen

Specifiek voor Revalidatieartsen heeft OSG een cursus Spoed ABCDE ontwikkeld. De cursus kan bij u op locatie worden georganiseerd.

Inhoud cursus

De cursus Spoed ABCDE Revalidatieartsen is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de revalidatiearts. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De revalidatiearts krijgt oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Spoed ABCDE Fysiotherapeuten bij opleidingsinstituut OSG is de cursist in staat om:

 • De acute klacht als basis voor diagnostiek en behandeling te nemen.
 • Patiënten met een acute hulpvraag systematisch te benaderen.
 • Bij patiënten met een acute hulpvraag levensbedreigende aandoeningen te herkennen en onmiddellijk in te grijpen.
 • Prioriteiten te stellen aan de behandeling.
 • Een acute situatie te benaderen met inzicht en achtergrondinformatie over de omgeving waarin de patiënt zich bevindt.
 • Eigen veiligheid te waarborgen in acute situaties.
 • De schakels van de keten van spoedeisende hulpverlening naadloos op elkaar te laten aansluiten.
 • Gezondheidswinst te halen door een systematische en eensluidende werkwijze van alle hulpverleners toe te passen conform de ABCDE-methodiek.
 • Verschillende tiltechnieken toe te passen.
 • De stabiele zijligging toe te passen.
 • Verschillende handgrepen toe te passen die een vrije ademweg garanderen.
 • Een spoedeisende patiënt in een behandelbare positie te brengen.
 • Diverse technieken voor ondersteuning en overname van de ademhaling toe te passen, met en zonder hulpmiddelen.
 • Zuurstof toe te dienen en te doseren, met gebruikmaking van verschillende toedieningssystemen.
 • Een infuussysteem gereed te maken.
 • Manuele fixaties van de wervelkolom toe te passen.
 • Te bepalen over welke middelen en materialen de revalidatiearts dient te beschikken.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

Het leren om een spoedeisende patiënt op een systematische wijze te benaderen en te behandelen staat centraal tijdens Spoed ABCDE Revalidatieartsen.

Revalidatieartsen die in hun werk te maken kunnen krijgen met spoedeisende patiënten.

De cursus Spoed ABCDE Revalidatieartsen duurt twee dagdelen.

De cursus Spoed ABCDE is ontwikkeld voor revalidatieartsen.

De cursus Spoed ABCDE wordt gecertificeerd door OSG.

VRA  6
Aanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.