Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Cursus Spoed ABCDE Huisartsen

Huisartsen

Specifiek voor huisartsen heeft OSG een cursus Spoed ABCDE ontwikkeld. De cursus kan bij u op locatie worden georganiseerd of individueel worden gevolgd bij OSG te Houten, centraal gelegen in het midden van het land.

Inhoud cursus

De cursus Spoed ABCDE Huisartsen is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de huisarts. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De huisarts krijgt oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Spoed ABCDE Huisartsen bij opleidingsinstituut OSG is de cursist in staat om:

 • De acute klacht als basis voor diagnostiek en behandeling te nemen.
 • Patiënten met een acute hulpvraag systematisch te benaderen.
 • Bij patiënten met een acute hulpvraag levensbedreigende aandoeningen te herkennen en onmiddellijk in te grijpen.
 • Prioriteiten te stellen aan de behandeling.
 • Een acute situatie te benaderen met inzicht en achtergrondinformatie over de omgeving waarin de patiënt zich bevindt.
 • Eigen veiligheid te waarborgen in acute situaties.
 • De schakels van de keten van spoedeisende hulpverlening naadloos op elkaar te laten aansluiten.
 • Gezondheidswinst te halen door een systematische en eensluidende werkwijze van alle hulpverleners toe te passen conform de ABCDE-methodiek.
 • Verschillende tiltechnieken toe te passen.
 • De stabiele zijligging toe te passen.
 • Verschillende handgrepen toe te passen die een vrije ademweg garanderen.
 • Een spoedeisende patiënt in een behandelbare positie te brengen.
 • Diverse technieken voor ondersteuning en overname van de ademhaling toe te passen, met en zonder hulpmiddelen.
 • Zuurstof toe te dienen en te doseren, met gebruikmaking van verschillende toedieningssystemen.
 • Een infuussysteem gereed te maken.
 • Manuele fixaties van de wervelkolom toe te passen.
 • Te bepalen over welke middelen en materialen de huisarts dient te beschikken.

De OSG-Artsentas: alles bij de hand voor visite én spoedgevallen.

Bij dit laatste punt en om goed voorbereid te zijn op de situaties die u als (huis)arts tegen kunt komen, heeft het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde, in samenwerking met het NHG een unieke tas samengesteld. De tas is zodanig ontwikkeld en ingericht, dat de tas voor de dagelijkse visites kan worden gebruikt. Maar door de inrichting bevinden zich tevens alle middelen en materialen in de tas om spoedeisende patiënten te behandelen.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.

<<Informatiefolder>>Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

In deze cursus, die twee dagdelen duurt, leert u het handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van de beproefde ABCDE-systematiek biedt u de volgende voordelen:


 • U stelt een potentieel levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg: u kunt met professionals van ambulancedienst tot specialist snel, doeltreffend en effectief communiceren.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen snel en effectief worden aangepakt.

Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor huisartsen.

De cursus Spoed ABCDE Huisartsen duurt twee dagdelen.

De cursus Spoed ABCDE is ontwikkeld voor huisartsen.

De cursus Spoed ABCDE wordt gecertificeerd door OSG.

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 7 punten
Aanbod

CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-11-2019 € 370,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 13-3-2020 € 370,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 27-11-2020 € 370,- Beschikbaar

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)30 634 65 80.


Huisartsen

- Maak uw keuze -
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen - 8-11-2019 - € 370 - Beschikbaar
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen - 13-3-2020 - € 370 - Beschikbaar
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen - 27-11-2020 - € 370 - Beschikbaar

Gegevens deelnemer

  

Wie voldoet de betalingsverplichting?

  

Bedrijfsgegevens

Wie is contactpersoon voor deze inschrijving?

  

Gegevens contactpersoon

  
Kijk eerst het formulier nog eens na. Hartelijk dank voor uw inschrijving. Binnen 2 werkdagen zult u van ons bericht ontvangen.