Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Spoedeisende Geneeskunde

Spoedeisende Geneeskunde

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, tandartsen en forensisch artsen. De cursus leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van deze beproefde systematiek biedt de volgende voordelen:

 • U stelt een (potentieel) levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg. Van ambulanceverpleegkundige tot aan de specialist.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen vroegtijdig en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de desbetreffende arts. De cursus op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde omvat theorie, praktische vaardigheden en scenariotraining.

Inhoud cursus

De cursus Spoed ABCDE is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de huisarts. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De huisarts krijgt oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Spoedeisende Geneeskunde voor huisartsen ABCDE bij opleidingsinstituut OSG is de cursist in staat om:

 • De acute klacht als basis voor diagnostiek en behandeling te nemen.
 • Patiënten met een acute hulpvraag systematisch te benaderen.
 • Bij patiënten met een acute hulpvraag levensbedreigende aandoeningen te herkennen en onmiddellijk in te grijpen.
 • Prioriteiten te stellen aan de behandeling.
 • Een acute situatie te benaderen met inzicht en achtergrondinformatie over de omgeving waarin de patiënt zich bevindt.
 • Eigen veiligheid te waarborgen in acute situaties.
 • De schakels van de keten van spoedeisende hulpverlening naadloos op elkaar te laten aansluiten.
 • Gezondheidswinst te halen door een systematische en eensluidende werkwijze van alle hulpverleners toe te passen conform de ABCDE-methodiek.
 • Verschillende tiltechnieken toe te passen.
 • De stabiele zijligging toe te passen.
 • Verschillende handgrepen toe te passen die een vrije ademweg garanderen.
 • Een spoedeisende patiënt in een behandelbare positie te brengen.
 • Diverse technieken voor ondersteuning en overname van de ademhaling toe te passen, met en zonder hulpmiddelen.
 • Zuurstof toe te dienen en te doseren, met gebruikmaking van verschillende toedieningssystemen.
 • Een infuussysteem gereed te maken.
 • Manuele fixaties van de wervelkolom toe te passen.
 • Te bepalen over welke middelen en materialen de huisarts dient te beschikken.

De OSG-Artsentas: alles bij de hand voor visite én spoedgevallen.

Bij dit laatste punt en om goed voorbereid te zijn op de situaties die u als (huis)arts tegen kunt komen, heeft het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde, in samenwerking met het NHG een unieke tas samengesteld. De tas is zodanig ontwikkeld en ingericht, dat de tas voor de dagelijkse visites kan worden gebruikt. Maar door de inrichting bevinden zich tevens alle middelen en materialen in de tas om spoedeisende patiënten te behandelen.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.

<<Informatiefolder>>Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

In deze cursus van twee dagdelen leren huisartsen handelen volgens de ABCDE-systematiek.

Het toepassen van de beproefde ABCDE-systematiek biedt u de volgende voordelen;

 • U stelt een potentieel levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg: u kunt met professionals van ambulancedienst tot specialist snel, doeltreffend en effectief communiceren.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen snel en effectief worden aangepakt.

De cursus Spoed ABCDE is bestemd voor huisartsen. 

De cursus Spoedeisende Geneeskunde voor huisartsen ABCDE duurt één dag, van 8.30 – 17.30 uur.

De cursus Spoedeisende Geneeskunde voor huisartsen ABCDE is bestemd voor huisartsen.

De cursist ontvangt na het volgen van de cursus Spoedeisende Geneeskunde voor huisartsen ABCDE een certificaat. Elke twee jaar kan er een herhalingstraining worden gevolgd. U wordt hiervoor automatisch uitgenodigd door opleidingsinstituut OSG.

De cursus Spoedeisende Geneeskunde is bij diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.Aanbod

Bedrijfsartsen
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 19-11-2019 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 22-4-2020 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 13-11-2020 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Forensisch Artsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Fysiotherapeuten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Huisartsen
Beschikbare data (2)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 13-3-2020 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 27-11-2020 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Revalidatieartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Spoed in de praktijk
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tandartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.