Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS)

Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS)

In Nederland worden de hulpdiensten dagelijks geconfronteerd met incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Naast verstoringen van de openbare orde, zijn er soms ook gewonden te betreuren.

De cursus MIGS bij opleidingsinstituut OSG brengt de hulpdiensten bij elkaar om gezamenlijk incidenten met gevaarlijke stoffen op te lossen. Hoewel de brandweer de eerst aangewezen hulpdienst is voor de bestrijding van een dergelijk incident, zijn het veel vaker andere diensten die als eerste met het vrijkomen van een gevaarlijke stof te maken krijgen. Denk hierbij aan bergingswerkers, wegenwachters, kantonniers en spoorwegpersoneel. In de cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen wordt uitvoerig ingegaan op het herkennen van gevaarlijke stoffen of de klachten die daaruit voortkomen en de bestrijding van het incident. Tijden de cursus MIGS wordt u kennis aangeboden over incidenten met gevaarlijke stoffen en hoe deze toe te passen binnen het eigen, professionele werkveld, met inachtneming van de (on)mogelijkheden, prioriteiten en verantwoordelijkheden van de diensten die zijn belast met het afhandelen van het incident. De cursus MIGS bestaat uit lezingen, workshops en maquette-oefeningen.

Inhoud cursus

Aan de hand van lezingen, workshops, virtual reality enscenering en maquette-oefeningen wordt de cursist geïnformeerd over de taakstellingen en mogelijkheden van de afzonderlijke diensten. De cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS) kent een schriftelijke toetsing.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS) is de cursist in staat om:

  • De omvang van incidenten met gevaarlijke stoffen in perspectief te brengen.
  • Gevaarlijke stoffen op verschillende manieren te herkennen en te identificeren.
  • De mogelijkheden en taakstellingen van de professionele hulpdiensten te benoemen.
  • De medische aspecten kunnen benoemen, maar ook toe te passen aan de hand van het hiertoe ontwikkelde algoritme.
  • Een reële risico-inschatting te doen bij incidenten.
  • De mate van persoonlijke bescherming per soort incident aan te geven.
  • Aan te geven op welke wijze incidenten met gevaarlijke stoffen bestreden moeten worden.
  • Met contaminatie en decontaminatie om te gaan.
  • In overleg te treden met overige hulpdiensten om te komen tot een gezamenlijke inzet.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering

De cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS) heeft als doel om kennis over gevaarlijke stoffen aan te bieden en hoe de cursist deze toe kan passen binnen het eigen professionele werkveld. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden, onmogelijkheden, prioriteiten en verantwoordelijkheden van de diensten die zijn belast met het afhandelen van het incident.

Beroepsmatige hulpverleners die vanuit hun beroep geconfronteerd worden met incidenten met gevaarlijke stoffen. Denk aan brandweer, politie, ambulance, douane, Rijkswaterstaat, wegenwachters, spoorwerkers, bergers en beveiliging.

De cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS) duurt één dag, van 8.30 – 17.30 uur.

Werkzaam zijn bij één van de volgende diensten: brandweer, politie, ambulance, douane, Rijkswaterstaat, wegenwachters, spoorwerkers, bergers en beveiliging.

Na afloop van de cursus Multidisciplinair optreden bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS) ontvangt de cursist een certificaat.Aanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.