Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Modified Early Warning System (MEWS)

Cursus Modified Early Warning System

De cursus Modified Early Warning System (MEWS) is door OSG ontwikkeld om op eenvoudige en snelle wijze een objectief beeld te verkrijgen van de vitale functies van een patiënt.

Juist in situaties waarin de hulpverlener niet in staat is om belangrijke informatie te vergaren, kan het toepassen van deze methodiek snel uitsluitsel geven. Er zijn veel patiënten bij wie het moeilijk is om een goede inschatting van hun actuele conditie te verkrijgen. Zo is MEWS toepasbaar op alle patiënten met wie niet (goed) kan worden gecommuniceerd. Bijvoorbeeld bij patiënten met een verminderd bewustzijn of die onder invloed zijn van medicatie, drank of drugs, psychiatrische patiënten en demente patiënten. Door MEWS toe te passen wordt een goede inschatting gemaakt van de somatische toestand van de patiënt.

Inhoud cursus

De cursist wordt bekend gemaakt met achtergronden, indicaties en toepassing van het scoresysteem. Daarnaast worden ook de vervolghandelingen besproken conform de daartoe gemaakte afspraken binnen de instelling. Aan de hand van herkenbare casuïstiek wordt uitvoerig geoefend met het toepassen van het scoresysteem.

Tijdens de cursus MEWS wordt aangeleerd om bij patiënten de vitale parameters te meten en hieraan een score te koppelen. De score bepaalt de vervolgbehandeling (denk hierbij aan geen actie, inschakelen arts, inschakelen somatisch arts of inschakelen spoedzorg zoals ambulance). De score is representatief voor de vervolgactie en dient te worden bepaald bij:

  • Opname van een patiënt in een GGZ-instelling.
  • Acute somatiek bij een opgenomen patiënt in een GGZ-instelling.
  • Acute verandering bij een bekende somatische klacht.
  • Bij aanvang separatie.
  • Vóór het toedienen van (i.m. of i.v.) psychofarmaca.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Modified Early Warning System bij opleidingsinstituut OSG is de cursist in staat om:

  • De achtergronden van de MEWS te benoemen.
  • De metingen te verrichten met de daartoe behorende instrumenten.
  • De metingen om te zetten in een score.
  • Aan de hand van de score een afgestemd vervolgbeleid in te zetten.

Opmerking

Voorafgaand aan de cursus zal opleidingsinstituut OSG in overleg treden met de zorgmanager of met de eindverantwoordelijke voor de patiëntenzorg (somatisch) van uw instelling, teneinde organisatorische inbedding te bewerkstelligen. OSG zal u hiervoor tools aanleveren.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering

De cursus Modified Early Warning System (MEWS) bij opleidingsinstituut OSG handelt over organisatorisch ingebedde maatregelen, die vroegtijdige veranderingen in de vitale functies van patiënten waarneembaar maken, en verbindt daaraan consequenties. Eén van de elementen van de cursus is het hanteren van een Vroegtijdig Waarschuwing Systeem, ook bekend als Modified Early Warning System (MEWS). Speciaal voor Geestelijke Gezondheids Zorginstellingen (GGZ) is een systeem ontwikkeld waarmee zorgverleners de somatische toestand van een patiënt kunnen beoordelen, ondanks de psychische gesteldheid.

Zorgverleners in GGZ-instellingen zoals somatische artsen en GGZ-artsen en verpleegkundigen. Ook andere medische zorgverleners kunnen hun voordeel doen bij de cursus Modified Early Warning System (MEWS).

De cursus Modified Early Warning System (MEWS) bij opleidingsinstituut OSG duurt één dagdeel van 8.30 – 12.30 uur.

De cursus Modified Early Warning System (MEWS) is bestemd voor medische zorgverleners, somatische artsen en GGZ-artsen en verpleegkundigen.

Na afloop van de cursus Modified Early Warning System (MEWS) bij opleidingsinstituut OSG ontvangt de cursist een certificaat.Aanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.