Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen bij OSG

Cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen bij OSG

De opleiding tot LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen is een specialisatiecursus die aansluit op de opleiding en ervaring als LOTUS® slachtoffer.

Vanuit twee richtingen zijn behoeften ontstaan: de simulatiepatiënten hebben behoefte aan meer kennis over hetgeen zij moeten uitbeelden en medische opleidingsinstituten, ziekenhuizen en ambulancediensten hebben behoefte aan LOTUS® slachtoffers die méér kunnen dan alleen een statisch beeld weergeven.

OSG biedt hiertoe een landelijk gecoördineerde opleiding die een aanvulling is op de LOTUS® opleiding en die tevens leidt tot inzetten die het reguliere LOTUS® niveau overstijgen. Zo kan men op maximale wijze invulling geven aan deze belangrijke rol binnen oefening en training bij professionals in de gezondheidszorg.

Inhoud cursus

De cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen gaat uit van vijf componenten:

 • Fysiologie en pathofysiologie. Bijvoorbeeld hoe werkt het menselijk lichaam onder gezonde en ongezonde omstandigheden.
 • Medische terminologie. Bijvoorbeeld hoe heet het allemaal in het medisch jargon?
 • Medische interventie. Denk hierbij aan welke handelingen er gedaan moeten worden en wat de gevolgen zijn.
 • Acteren. Hoe speel je de situatie na?
 • Grimeren. Hoe beeld je het uit?

Leerdoelen

De cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen behandelt de onderdelen die leiden tot acute en potentieel levensbedreigende aandoeningen en toestandsbeelden. Er is een goede balans tussen de hoeveelheid zelfstudie en de lesdagen en tussen theorie en praktijk. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Fysiologie en pathofysiologie. Bij fysiologie en pathofysiologie wordt ingegaan op de bouw en werking van het lichaam. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de vitale functies (bewustzijn – ademhaling – bloedsomloop) maar ook naar de systemische werking van het lichaam (bewegingsapparaat – spijsvertering – etc.) in relatie tot bepaalde aandoeningen. Ook neveneffecten zoals pijn en koorts komen aan bod. Dit dient de basis te zijn voor het dynamisch acteren en is een belangrijk uitgangspunt voor medische interventies zoals onderzoek, metingen en medicatietoediening.
 • Medische terminologie. Hierbij wordt de kandidaat ingeleid in de medische benamingen van anatomie en fysiologie, ziekteleer en medische interventies. Deze kennis wordt voornamelijk opgedaan door zelfstudie.
 • Medische interventie. Bij dit lesonderdeel wordt de kandidaat bekendgemaakt met twee aspecten van de spoedeisende geneeskunde:
  • Handelingen. Bij de handelingen leert men de uitvoering van diverse medische onderzoekhandelingen. Diagnostische handelingen zoals bloeddruk meten, gebruik pulsoxymeter maar ook palperen, ausculteren en percuteren komen aan bod. In combinatie met het geleerde kan de kandidaat vervolgens bijpassende waarden of veranderingen aangeven bij de behandelaar. Naast de diagnostische handelingen komen ook de therapeutische handelingen aan bod. Ook nu geldt weer dat de kandidaat bekend wordt gemaakt met het doel van de handeling, de uitvoering ervan en de gevolgen hiervan voor de uitbeelding van het toestandsbeeld.
  • Medicijnen. In het verlengde van de therapeutische handelingen liggen de medicijnen. Hierbij handelt het om de ruim 20 medicijnen die doorgaans in de spoedeisende geneeskunde worden aangewend. Van de medicijnen leert de kandidaat de indicaties, contra-indicaties, toedieningsvormen, werking en bijwerking, gerelateerd aan het uitbeelden van het bijbehorende toestandsbeeld.
 • Acteren. Hierbij staat het dynamisch acteren centraal. Hiermee wordt bedoeld dat een bepaalde aandoening moet worden uitgebeeld, maar met de opgedane kennis is men in staat om het uitbeelden van het toestandsbeeld aan te passen aan de veranderingen in de lichamelijke functies of juist aan te passen aan de verrichte medische interventies.
 • Grimeren. De opgedane kennis is het uitgangspunt voor het grimeren. Op basis van lichamelijke gegevens kan de kandidaat de grime aanbrengen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan hoe een dynamisch verloop van de aandoening in grime moet worden weergegeven.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering

Het toepassen van het begrip ‘dynamisch acteren’ en het verbeteren van de uitbeelding van slachtoffers ten tijde van een noodsituatie. Verbeteren van de communicatie van slachtoffers ten tijde van een noodsituatie. Vergroten van de vaardigheden op het gebied van medische handelingen. Vergroten van kennis op het gebied van medische terminologie en medicatie.

LOTUS® slachtoffers met tenminste vijf jaar ervaring en met de ambitie ingezet te worden bij cursussen en trainingen van de medische beroepsgroepen. Denk hierbij aan artsen, specialisten, ambulance en ziekenhuizen.

De cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen duurt zes dagen, verspreid over een bepaalde periode.

De cursus LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen is voor ervaren (minimaal vijf jaar) en gediplomeerde LOTUS® slachtoffers.

Na het volgen van de cursusdagen vindt er ook een schriftelijk examen plaats. Cursisten die slagen, ontvangen het certificaat LOTUS® Specialist Medische Beroepsgroepen. De certificering wordt verzorgd door het instituut Kiwa.

Het certificaat is internationaal erkend. Om het certificaat geldig te houden, wordt er herhalingsonderwijs aangeboden. Tijdens deze herhalingen zullen specifieke onderwerpen uit de spoedeisende geneeskunde aan de orde komen. U wordt hiervoor regelmatig door opleidingsinstituut OSG uitgenodigd.Aanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.