Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Schrijf nu in  


Sessies 2018

09:00 u.  Opening – Dennie Wulterkens, Hoofd Kenniscentrum OSG en ACM

09:05 u.  Plenaire lezing I: Spoed zonder ziekenhuis,Michiel Tebbes, SEH-arts KNMG Deventer Ziekenhuis

 

09:35 u. Plenaire lezing II: Terroristische aanslagen Brussel 2016, Med. Colonel Dr. S. (Serge) Jennes

Omschrijving:   

In toenemende mate zien we dure geneesmiddelen op de markt komen, tegen vaak hele hoge prijzen. De “klassieke” manier van geneesmiddelen maken dreigt vast te lopen. Kunnen we een ander en meer transparant business model ontwikkelen waardoor wij inzicht krijgen in de opbouw van de prijs met overzicht van ontwikkel- en maakkosten? En welke winstmarge vinden wij acceptabel? Wat zijn de consequenties van dit nieuwe model op de dagelijkse zorgverlening.

10:05 u.  Pauze

 TIP, noteer gelijk uw sessienummer en workshop


Keuze-sessie 1:

Titel I-1:                        Risk studie – Relatie pijn op de borst en cocaïnegebruik
Spreker:                       Drs. F.N. (Fiona) Koningstein, ANIOS SEH

Omschrijving:   

In Amsterdam, een stad met veel drugsgebruik, zien we veel jonge mensen met pijn op de borst. We weten dat 25% van de acute coronaire syndromen bij jonge mensen (18 – 46 jaar) cocaïne geassocieerd zijn. De RISK studie bekijkt de relatie tussen cocaïnegebruik en de mogelijkheid om deze patiënten korter te observeren met het nieuwe protocol van een 1-uurs troponine.

Titel I-2:                       Leefstijlgeneeskunde: leefstijl op recept
Spreker:                      Y.M. (Yvonne) van Stigt MSc , wetenschappelijk directeur OPFG

Omschrijving:                   

De kranten staan er bol van en boeken over gezonde voeding gaan als warme broodjes over de toonbank. De gezonde leefstijl is hot en hip, maar met al die populariteit stijgt ook de verwarring. Feiten en fabels zijn voor de consument moeilijk te onderscheiden en voor artsen is het lastig om zich op dit terrein te begeven, omdat er in de geneeskundeopleidingen gewoonlijk maar weinig aandacht aan is besteed.

De wetenschap staat echter niet stil en de aanbevelingen zoals vanuit het Visiedocument de Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten, laten zien dat het tijd is om het terrein te gaan verkennen.

Maar hoe?

Heeft een arts wel tijd en energie om zich hierin te verdiepen? Is dit wel een taak die de arts toebehoort? Kan de arts dit wel alleen?

En als je als arts wel de kennis hebt, hoe motiveer je de patiënt dan om zijn leefstijl te veranderen? Is het mogelijk om leefstijlveranderingen op recept te geven?

In haar lezing geeft Yvonne van Stigt inzicht in deze ingewikkelde materie. Zij verklaart het gedrag van de mens volgens evolutionaire principes. Deze principes bepalen dat mensen niet zomaar hun leefstijl veranderen. Want de mens zal zijn gedrag niet veranderen als er een noodzaak is om het gedrag in stand te houden.

In de lezing gaat zij dieper in op ‘survivalmechanismen’ en wordt duidelijk waarom bepaalde patiënten persisteren in ongezond gedrag. Zij laat ook zien op welke manier de evolutionaire noodzaak tot ongezond gedrag kan worden omgebogen.

Titel I-3:                            Crowding, who cares?!
Spreker:                           Drs. T. (Ties ) Eikendal, SEH arts KNMG, Radboudumc , Nijmegen
                                           Voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
                                           (NVSHA)

Omschrijving:

De drukte in de spoedzorg neemt toe, dat voelen we allemaal! Dagelijks werken we hard om de kwaliteit van zorg te garanderen. Hoe druk het ook is, de patiënt krijgt de best mogelijke zorg. Ons gevoel van drukte is inmiddels ook in cijfers door de NZa uitgedrukt. Daarbij was de conclusie dat de toegankelijkheid nog wel voldoende was. Nog wel. Dit moeten we wel zo houden! Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet in dezelfde situatie als Engeland of Zuid Afrika terecht komen? Een compleet overlopen spoedzorg waar jezelf redden misschien wel belangrijker is geworden dan het redden van je patiënt. Samen ervoor zorgen dat de Nederlandse spoedzorg de beste ter wereld blijft!

Titel I-5:                             Grootschalige incidenten
Spreker:                            M. (Mark) van Baal, AIOS chirurgie, traumadifferentiant, UMC Utrecht

Omschrijving:

In de huidige tijd kunnen we stellen dat het niet meer de vraag is óf er een terroristische aanlag plaatsvindt in Nederland, maar waar en wanneer. Door overbevolking en klimaatveranderingen liggen natuurrampen ook steeds meer op de loer. Zijn we als hulpverleners voorbereid op een incident met veel slachtoffers? Zijn de ziekenhuizen voorbereid? Wat als het aanbod aan patiënten je maximale capaciteit overstijgt? In deze sessie komen al deze vragen aan bod en zal inzicht gegeven worden in wat er belangrijk is wanneer er een grootschalig incident plaatsvindt.Keuze-sessie 2:

Titel II-1:                            Alcohol en jeugd
Spreker:                            Dr. N. (Nico) van der Lely, kinderarts
Werkzaam:                       Reinier de Graaf Ziekenhuis

Omschrijving:   

Aan de hand van casuïstiek laat Dr. Nico van der Lely u zien wat de gevolgen van alcohol zijn op het zich ontwikkelende brein van het kind en wat de omvang is van de problemen die dit tot gevolg heeft. In 2006 opende hij samen met kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser de eerste polikliniek Jeugd & Alcohol. Tevens is hij mede-initiator van het Nederlands Signalering Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) aangaande alcoholopnames van adolescenten in alle Nederlandse ziekenhuizen. Dr. Nico van der Lely heeft meerdere boeken uitgegeven over deze problematiek.

Titel II-2:                             Prehospitale echografie door het Nijmeegse Mobiel Medisch Team
Spreker:                              Drs. R. (Rein) Ketelaars, Anesthesioloog en MMT-arts (Lifeliner 3)

Omschrijving:                   

In deze sessie zal een overzicht worden gegeven van 12 jaar ervaring met prehospitale spoedechografie door het Nijmeegse helikopter Mobiel Medisch Team (MMT), Lifeliner 3. Voor welke indicaties wordt het toegepast en wat levert het op? Ook wordt er stilgestaan bij potentiële toekomstige toepassingen, zowel door het MMT als de ambulancediensten.

Titel II-3:                            Comfort talk
Spreker:                             Dr. E.M. (Eveline) Terwindt, SEH-arts, Comfort Talk Trainer ®, Medisch
                                             Manager Ambulancezorg Kennemerland en Noord-Holland Noord

Omschrijving:   

Het onderwerp betreft reduceren van pijn en angst middels de Comfort Talk Methode. Pijn en angst bij patiënten nemen af door het gebruik van de Comfort Talk methode, een techniek die u leert toe te passen in medische settings. De Comfort Talk techniek is een bewezen methode, 20 jaar onderzocht en ontwikkeld door interventie radiologe dr. Elvira Lang. Er zijn meerdere publicaties geweest in onder andere The Lancet.

In deze gesprekstechniek zullen verbale en non verbale communicatie in combinatie met hypnotisch taalgebruik worden toegepast. De methode maakt daarbij gebruik van de hersenen,die op een natuurlijke manier minder pijn en angst registreren. Een methode die makkelijk aan te leren is en zeer efficiënt in de dagelijkse praktijk blijkt te zijn. Ook bij procedures waarbij het wenselijk is pijn en angst af te laten nemen. Verschillende ingrepen zullen soepeler en sneller verlopen.

Door gebruik te maken van scripts is het makkelijk om hypnotisch taalgebruik snel te leren en in de praktijk te gebruiken. Patiënt en hulpverlener ervaren veel baat tijdens en na de toepassing van deze methode. Er is een afname van medicatiegebruik tijdens procedures en een aangetoonde afname van complicaties. Het is een kosteneffectieve methode.

Titel II-4:                          Triage thoracale pijn, een heet hangijzer?
Sprekers:                         P.J. (Peter Jan) Mulder, verpleegkundig specialist acute zorg en
                                           ambulanceverpleegkundige, in dienst van Witte Kruis voor de
                                           regio Noord-Oost Gelderland

                                            A. (Anneke) Zijlstra, verpleegkundig centralist ambulancezorg in
                                            dienst van Witte Kruis voor de regio Noord-Oost Gelderland en
                                            IJsselland. Op de meldkamer wordt met NTS (Nederlands Triage
                                            Systeem) gewerkt.

Omschrijving:

80% van de mensen met thoracale pijn krijgt achteraf geen cardiale diagnose, maar wordt ingestuurd naar de 2e lijns-gezondheidszorg.

Op basis van welke criteria bepaalt de verpleegkundig centralist bij thoracale pijn welke zorg geïndiceerd is? Hoe beoordeelt de ambulanceverpleegkundige de thoracale pijn? Kom kijken, luisteren en denk zelf mee tijdens deze workshop.

Titel II-5:                            “De gecompliceerde partus  buiten het ziekenhuis”
Spreker:                              Dr. R.M.J. (Rob) Moonen, kinderarts-neonatoloog, Zuyderland
                                              Medisch Centrum

Omschrijving:

Bij een laag risico zwangerschap kan een partus gepland onder leiding van een verloskundige thuis plaatsvinden. Echter een partus kan, zowel in hoog- als laag risico zwangerschap, ook ongepland op gang komen. In een aantal gevallen lukt het dan niet meer om op tijd in een ziekenhuis te komen. Deze ongeplande partus kan dus thuis, maar ook elders buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvinden.

Of een pasgeborene bij de geboorte gereanimeerd moet worden is niet altijd te voorzien of te voorspellen. Iedereen die bij de partus aanwezig is moet, ook al is het nog zo’n laag risico, voorbereid zijn om de pasgeborene te reanimeren en weten wie ze als hulp kunnen bereiken.

In deze sessie wordt ingegaan op de gecompliceerde partus buiten het ziekenhuis. De nadruk zal liggen op de voorbereiding op een onverwachte reanimatie van de pasgeborene en het NLS algoritme. 


Keuze-sessie 3:

Titel III-1:                          Het vrouwenhart klopt anders
Spreker:                            Prof. A. (Angela) H.E.M. Maas, Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen

Omschrijving:

Dankzij de technologische ontwikkelingen in de cardiologie weten we dat er belangrijke genderverschillen zijn in het patroon van coronarialijden, zowel bij stabiele als instabiele coronaire syndromen. In deze sessie focussen wij op de presentatie, diagnostiek en behandeling van ACS bij (jonge) vrouwen, mede aan de hand van enkele patiënten voorbeelden.

Titel III-2:                         Schouderluxaties: “We trekken het niet meer”
Sprekers:                         D.N. (David) Baden, SEH-arts KNMG, Diakonessenhuis, Utrecht
                                           M.H. (Martijn) Roetman, Verpleegkundig specialist acute zorg,

                                           Flevoziekenhuis Almere

Omschrijving:

Tijdens deze sessie wordt aandacht besteed aan anatomie en verschillende typen schouderluxaties. Hiernaast worden alternatieven voor de veel gebruikte “traction-countertraction” besproken.

Titel III-3:                         Herken jij de geintoxiceerde patiënt en de toxidromen
Spreker:                           Drs. F.M.J. (Femke) Gresnigt, SEH-arts KNMG, OLVG Amsterdam

Omschrijving:

Aan de hand van casuïstiek zullen we de kennis over de verschillende toxidromen opfrissen. De toxidromen kunnen vervolgens helpen om de toxine te identificeren.

Titel III-4:                        BMH traineeship RAV Brabant MWN, een nieuwe zorgprofessional in de
                                          ambulancezorg

Sprekers:                        R. (Risco) van Vliet MSc, verpleegkundige specialist acute zorg en,
                                          RAV Brabant Midden-West-Noord
                                          (Lars) van Peer BSc, Bachelor Medisch Hulpverlener, RAV Brabant MWN

Omschrijving:

Sinds enkele jaren studeren jonge professionals af aan de HBO opleiding “Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH)”. Een van de uitstroomrichtingen, de acute zorg, richt zich op de prehospitale wereld van de ambulancezorg.

Deze BMH’er is getraind in klinisch redeneren, communiceren en werkt volgens de nieuwste richtlijnen maar mist werkervaring. Kan je als ambulancedienst deze professional veilig inzetten of moeten je een ondersteunend traject aanbieden. 

De RAV Brabant MWN heeft een traineeship ontwikkeld dat ervoor zorgt dat er op een veilige manier ervaring wordt opgebouwd. In een jaar tijd bouwt de trainee aan zijn klinische blik met klinische en preklinische ervaring. 

Wij willen u uitnodigen voor onze workshop waarin u inzicht krijgt in de manier waarop de RAV Brabant MWN het BMH traineeship heeft vormgegeven. Waarom wij kiezen voor deze nieuwe beroepsgroep en wat de ervaringen zijn.
Lars heeft zijn traineeship afgerond en werkt bij onze RAV, Hij komt ook als spreker mee en kan zijn werkervaring met het publiek delen.

Titel III-5:                         Kindermishandeling
Spreker:                            S.(Sietske) Folkersma

Omschrijving:

Wat is nou precies kindermishandeling? Hoe herken je verschillende vormen van kindermishandeling? Wat doe je bij een vermoeden en wat doe je dat dan? Deze en andere vragen zullen aan de orde komen tijdens deze sessie. De sessie zal een interactief karakter hebben, met ruimte voor discussie en vragen uit de praktijk. 


Keuze-sessie 4:

 

Titel IV-1:                          Werken onder dreiging: van “sein veilig” naar  “geaccepteerd risico”!
Spreker:                            J. (Jeroen) van den Berg, 
Teamleider DSI, Nationale Politie, Dienst Speciale
                                            Interventies

Omschrijving:

Wat kunnen we verwachten:  welke dreiging en wat kan DSI daarin voor ons betekenen.

Titel IV-2:                            Sepsis en prehospitale antibiotica
Sprekers:                            Dr. N. (Nadia) Alam,  AIOS interne geneeskunde, Spaarne Gasthuis
                                              Drs. R.S. (Rishi) Nannan Panday, arts-onderzoeker acute interne
                                              geneeskunde, VU Medisch Centrum

Omschrijving:

De zin en onzin van prehospitale antibioticatoediening bij sepsis en de rol van ambulancepersoneel in de behandeling van sepsis.

Titel IV-3:                             Spoedzorg en de oudere patiënt (Schola Medica)
Sprekers:                             Drs. P. (Pieter) Visser, huisarts
                                               A. (Anita) Wandel, specialist ouderengeneeskunde


Omschrijving:   

Een complexe uitdaging! Wie wordt bedoeld met de oudere patiënt? Aan de hand van casuïstiek wordt in een interactieve workshop de noodzaak van Advanced care planning in de spoedzorg van de oudere patiënt  benadrukt. De oudere patiënt is vaak een complexe patiënt en dit vraagt om een passend beleid bij de individuele oudere, waarbij meerdere wegen naar Rome kunnen leiden.  
   

Titel IV-4:                           Psychiatrie binnen de acute zorg
Spreker:                             Drs. J. (Jeroen) Zoeteman, psychiater,
                                             manager behandelzaken Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Omschrijving:                  

Met de komst van de Generieke Module Acute Psychiatrie, de discussie rond verwarde personen bij politie en de veranderende bekostiging van de acute psychiatrie via representatie  is anno 2018 de acute psychiatrie volop in beweging. In deze sessie zullen actuele ontwikkelingen op het gebied van melding middels de triagewijzer acute psychiatrie, vervoer door psycholance en samenwerking tussen GGZ beoordelingsruimtes, arrestantencomplexen en SEH’s worden besproken. Acute psychiatrie blijft ketenzorg, maar de schakels zullen gaan veranderen.

Titel IV-5:                           Aanvullend onderzoek en echografie bij kinderen met een
                                             trauma:
 Hocus Pocus

Spreker:                             Drs. T. (Ties ) Eikendal, SEH arts KNMG, Radboudumc , Nijmegen
                                             Voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
                                             (NVSHA)

Omschrijving:   

De spoedechografie kent een wildgroei in de laatste jaren. Iedereen heeft een echo apparaat en gebruikt hem naar hartenlust, zelfs de internist en de SEH-arts zijn er dol op! Wie controleert de kwaliteit eigenlijk?! Wat als er iets gemist wordt, bijvoorbeeld vrij vocht bij een kind dat is aangereden door een fietser? Wat is eigenlijk het beste beeldvormend onderzoek bij een kind dat een trauma heeft doorgemaakt. Samen antwoorden geven op deze vragen is het doel van deze sessie.


Keuze-sessie 5:

Titel V-1:                             Functie differentiatie binnen acute zorg! de verpleegkundig specialist
                                             op  de Spoedeisende Hulp

Sprekers:                            B.P.M. (Bart) Huybrechts MANP en V.J.J. (Victor) Bon MANP, verpleegkundig
                                              specialisten SEH, OLVG Amsterdam

Omschrijving:

In 2000 studeerden de eerste verpleegkundig specialisten (toen nog nurse practitioners)  af in Nederland. Nu bijna 20 jaar verder zijn er meer dan 3300 verpleegkundig specialisten werkzaam binnen verschillende werkgebieden. Ook binnen de acute zorg zijn er steeds meer verpleegkundig specialisten aan het werk. In deze sessie krijgt u een inkijkje in de keuken van een spoedeisende hulp waar verpleegkundig specialisten werken. Er wordt ingegaan op de inhoud (wat doet zo’n verpleegkundig specialist), functiedifferentiatie, hoe organiseer je zoiets, de logistiek en dergelijk.

Titel V-2:                               Medisch beroepsgeheim in de acute zorg
Spreker:                                Mr.drs. M.E.B. (Marlies) Morsink

Omschrijving:

Een interactieve sessie waarbij alles wat je altijd al wilde weten over beroepsgeheim in de acute zorg de revue zal passeren.

Titel V-3:                             Triage op de Huisartsenpost: welke rol pakt de huisarts?
Spreker:                              Drs B. (Boukje) van Dijk

Omschrijving:

We verwachten van net afgestudeerde huisartsen dat ze bekwaam zijn in het uitvoeren van 3 rollen: Consultarts, Visitearts en Telefoonarts.

De Leidraad Diensten van Huisartsopleiding Nederland geeft goed weer welke competenties een Telefoonarts moet beheersen.  Op de diverse huisartsenposten in Nederland wordt deze functie echter  verschillend uitgelegd. Ook zijn de kwaliteitseisen die aan deze functie worden gesteld per post verschillend.

In deze workshop word je kort opgefrist over de ontwikkeling van triage op de huisartsenpost en de nieuwste inzichten rondom triage en de maatschappelijke discussie hierover.  Aansluitend wordt met de deelnemers ingezoomd en hun input gevraagd over hoe je de huisarts van nu traint in de rol van Telefoonarts.

Ons doel is het ontwikkelen van een landelijk format voor een door alle huisartsenposten erkende Telefoonarts-training. Dit met als achterliggende wens het proces van triage in de huisartsgeneeskundige spoedzorg op lokaal niveau te versterken, zodat we ook kunnen blijven aansluiten bij de continue ontwikkelingen die het triageproces doormaakt.  


Titel V-4:                            Werken onder dreiging: van “sein veilig” naar  “geaccepteerd risico”!
Spreker:                             J. (Jeroen) van den Berg, Sectiecommandant AOT/DSI Amsterdam

Omschrijving:

Wat kunnen we verwachten:  welke dreiging en wat kan DSI daarin voor ons betekenen.


Titel V-5                            Hedendaags drugsgebruik in het uitgaansleven
Spreker:                            C. (Charles) Dorpmans, coördinator DIMS Noord Brabant, afdeling Preventie
                                            Novadic/Kentron Groep

Omschrijving:

Charles Dorpmans is al sinds jaar en dag expert op het gebied van allerhande genotsmiddelen. Hij is coördinator van het DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem) Noord-Brabant en heeft jarenlang ervaring over het gebruik en de gevolgen van allerlei soorten (party)drugs. Hij kent dus letterlijk alle “ins en outs” en deelt tijdens zijn sessie zowel zijn kennis als ervaring met ons. De nadruk ligt op kennis over het actuele middelengebruik, de werking van die middelen en de combinatie van middelen en de risico’s op korte/acute termijn. Als je weet wat je moet behandelen, dan weet je ook hoe je moet behandelen.


Keuze-sessie 6:

Titel VI-1:                          Acute opvang in een Ebola kliniek in Sierra Leone
Spreker:                            Dr. A. (Anna) Simon, internist-infectioloog Radboudumc,
                                            Nijmegen en in 2014, arts bij Artsen zonder grenzen
Omschrijving:

Normaal gesproken werk ik als internist-infectioloog in het Radboudumc in Nijmegen. Maar in 2014, tijdens de Ebola epidemie in West-Afrika, heb ik gewerkt in één van de grote Ebola klinieken van Artsen zonder Grenzen in Kailahun, Sierra Leone. In deze voordracht zal ik vertellen over de dagelijkse praktijk in de Ebola kliniek in Kailahun, met nadruk op de acute opvang van de patiënten. Ik zal dit ook vergelijken met de manier waarop we destijds enkele patiënten met verdenking op Ebola hebben opgevangen in Nijmegen.

Titel VI-2:                         Drones en andere technologische ontwikkelingen, waardevol
                                           of  waardeloos?
 

Spreker:                           Ir.ing. J. (Jaap) Hatenboer, manager Beleid en Innovatie,
                                           UMCG Ambulancezorg

Omschrijving:

Welkom in de technologische achtbaan! Bijna dagelijks gaat deze emotionele achtbaan van véél te hoge verwachtingen naar geen enkele verwachting. Uitzinnig op het ene moment en daarna weer diep teleurgesteld over de reële mogelijkheden. Soms is het elektrisch rijden, de volgende dag drones en dan weer kunstmatige intelligentie of “Borg” wearables (kent u ze nog “resistance is futile, you will be assimilated”). In deze interactieve sessie kijken we vooral aan de achterkant van de ontwikkelingen en dus naar het potentiële nut voor de spoedeisende geneeskunde. Dus geen hypes maar inhoud!

Titel VI-3:                        Didaktiek de basis – opleiden is een vak!
Sprekers:                        M. (Maike) Ouwerkerk, ontwikkelaar, manager Onderwijs,
                                          Schola Medica
                                         
 R. (Ruben) Verlangen, METS

Omschrijving:

In de acute zorg is efficiëntie belangrijk; alles is gericht op survival. Dat is ook precies het geval in onderwijs; hoe bereik je nu het hoogste rendement met je onderwijs. Bij deze workshop leer je over de basis van opleiden. Hoe richt je je scenario onderwijs in en welke werkvormen kun je daarbij gebruiken? Wat vraagt het van jou als docent als je het leren zo veel mogelijk wil stimuleren en ondersteunen. Een praktische workshop met veel handvaten voor in de praktijk.

Titel VI-4:                         Omstanders hulp bij levensbedreigend bloedverlies : What’s new?!

Spreker:                           Dr. L. (Leo) Geeraedts, traumachirurg Amsterdam UMC, instructeur
                                           “Stop de bloeding – red een leven” en E. (Esther) Landman-van der Boom,
                                           reanimatie coördinator AMC, instructeur “Stop de bloeding – red een
                                           leven”

Omschrijving:

Hoe stop ik levensbedreigend bloedverlies? Dit is niet moeilijk maar moet wel geleerde worden! Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg en Esther Landman-van der Boom, NRR BLS/ALS-instructeur, beiden instructeur “Stop de bloeding – red een leven”, gaan in op het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en bespreken ins-and-outs van hulpmiddelen zoals het tourniquet (dat weer terug is van weggeweest). Iedereen kan bloedingen stoppen!

 

Titel VI-5:                          Medisch handelen in een split second
Spreker:                            Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst, bijzonder hoogleraar Forensische
 
                                           geneeskunde, Universiteit Maastricht

Omschrijving:

In deze sessie wordt een medische tuchtzaak behandeld. Medisch spoedeisend handelen en de juridische consequenties staan soms lijnrecht tegenover elkaar.  In de spoedeisende geneeskunde moeten hulpverleners in een paar seconden ingrijpende beslissingen nemen. Op een dergelijk moment is er geen tijd om de consequenties van dit handelen te overzien. Maar wat als achteraf blijkt dat de beslissing niet de juiste was en dat afgezet tegen het tuchtrecht versus het strafrecht. Wilma zal aan de hand van een casus dergelijke voorbeelden behandelen.


Schrijf nu in!