Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Advanced Life Support (ALS)

Advanced Life Support (ALS)

Tijdens de tweedaagse internationaal gecertificeerde cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) wordt het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen aangeleerd.

De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) bij opleidingsinstituut OSG is uitermate geschikt voor mensen die tijdens een reanimatie leiding moeten geven. Communicatie en een goede samenwerking binnen het team zijn van essentieel belang. Daarom wordt hieraan tijdens de cursus veel aandacht besteed. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een structurele en methodische werkwijze aangeleerd. De cursist wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Tijdens de intensieve en leerzame cursus reanimatie Advanced Life Support worden groepjes van 6 cursisten gevormd. De groepjes worden door twee NRR en ERC gecertificeerde ALS-instructeurs begeleid. De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is officieel gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council.

Inhoud cursus

Bij de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) staat het aanleren van specialistische reanimatie van volwassenen in teamverband aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs centraal. De cursist wordt zowel schriftelijk als praktisch getoetst.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is de cursist in staat om:

 • De essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven.
 • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren.
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen.
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam.
 • Een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren.
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien.
 • Op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden.
 • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

Opmerking

De instructeur beoordeelt iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid. In combinatie met de behaalde scores van de toetsing tijdens de cursus, kan de cursist worden gevraagd zich verder te bekwamen tot ALS-instructeur. Voor het behalen van het instructeursschap dient de cursist vervolgens een apart traject te doorlopen.

Tijdens deze cursus is de instructeur-cursistenratio: 2 op 6. Deze cursus is de officiële cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) van de European Resuscitation Council. De cursus wordt volledig onderschreven door de Nederlandse Reanimatie Raad. De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is een internationaal gestandaardiseerde en gecertificeerde cursus. De cursus, de cursusmaterialen als ook het cursusboek zijn in het Nederlands.

Er zal zowel een praktisch als een theoretisch examen worden afgenomen. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen zal registratie/certificering plaatsvinden bij de European Resuscitation Council. De herkansingmogelijkheden zijn als volgt;

 • LinknaamDe herkansing van het praktijkexamen mag eenmaal op de cursusdag zelf worden gedaan, wordt deze niet behaald dan moet de cursist de tweede cursusdag in het geheel overdoen.
 • De herkansing van het theorie-examen mag op ieder gewenst moment, maar niet op de cursusdag zelf, worden gedaan.
 • Als zowel voor het theorie-examen als voor het praktijkexamen een onvoldoende resultaat wordt behaald, dan moet de gehele cursus worden overgedaan.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

In teamverband toepassen van specialistische reanimatie van volwassenen en het verlenen van pre- en post-reanimatiezorg.


 

De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) door OSG is de officiële cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) van de European Resuscitation Council. De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening specialistische reanimatietechnieken toepassen, participeren in reanimatieteams of als leidinggevende bij een reanimatie moeten optreden.

De cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) duurt twee dagen, van 8.30 – 18.00 uur.

Arts of verpleegkundige.

Cursisten die de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) succesvol doorlopen, ontvangen een internationaal erkend certificaat van de European Resuscitation Council. Het certificaat wordt ook erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad. Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke vier jaar (met een uitloop naar een vijfde jaar) een herhaling te volgen. U wordt hiervoor automatisch door opleidingsinstituut OSG uitgenodigd.

ABAN 12
NVSHV 16
V&VN 18
VSR 16
NAPA 12
Aanbod

CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 23-5-2019 - 24-5-2019 € 995,- Bijna vol
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 13-6-2019 - 14-6-2019 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 4-7-2019 - 5-7-2019 € 995,- Bijna vol
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 29-8-2019 - 30-8-2019 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-9-2019 - 20-9-2019 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-10-2019 - 8-10-2019 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-11-2019 - 8-11-2019 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-11-2019 - 29-11-2019 € 995,- Beschikbaar

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)30 634 65 80.


Advanced Life Support (ALS)

- Maak uw keuze -
Advanced Life Support - 23-5-2019 - 24-5-2019 - € 995 - Bijna vol
Advanced Life Support - 13-6-2019 - 14-6-2019 - € 995 - VOL
Neem contact op
Advanced Life Support - 4-7-2019 - 5-7-2019 - € 995 - Bijna vol
Advanced Life Support - 29-8-2019 - 30-8-2019 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 19-9-2019 - 20-9-2019 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 7-10-2019 - 8-10-2019 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 7-11-2019 - 8-11-2019 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 28-11-2019 - 29-11-2019 - € 995 - Beschikbaar

Gegevens deelnemer

  

Wie voldoet de betalingsverplichting?

  

Bedrijfsgegevens

Wie is contactpersoon voor deze inschrijving?

  

Gegevens contactpersoon

  
Kijk eerst het formulier nog eens na. Hartelijk dank voor uw inschrijving. Binnen 2 werkdagen zult u van ons bericht ontvangen.