Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) bij OSG

Advanced HazMat Life Support (AHLS)

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) handelt over de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Naast etiologie en incidentie wordt vooral ingegaan op algemene behandelprincipes en het indelen van de klachten in toxidromen. Waarna gedetailleerde uiteenzetting volgt van de behandeling van veel voorkomende intoxicaties. Het hiertoe ontwikkelde algoritme is daarbij de leidraad.

Inhoud cursus

De cursist raakt tijdens de cursus Advanced HazMat Life Support bij opleidingsinstituut OSG bekend met de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan stoffen die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. Deze stoffen worden ingedeeld in drie hoofdgroepen. De cursus stelt de klachten van de patiënt centraal. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof kan gerichte behandeling worden gegeven. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid. In de cursus wordt tevens casuïstiek behandeld.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) is de cursist in staat om:

 • De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen.
 • De verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen.
 • De vijf toxidromen bij gevaarlijke stoffen te benoemen.
 • Te handelen naar het toxicologisch paradigma.
 • De verschillende vormen van (vermeende) stoffen te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen worden gebruikt.
 • De voorzorgsmaatregelen te benoemen die zowel op de ongeval plaats als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden.
 • Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, dan wel op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau.
 • Van een aantal stoffen de specifieke antidota met bijbehorende doseringen te benoemen.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

 


Tijdens de cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) leert de cursist om slachtoffers van ongevallen met gevaarlijke stoffen en slachtoffers van terroristische aanslagen adequaat te behandelen.

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) wordt gevolgd door:

 • Artsen en specialisten die zijn betrokken bij de prehospitale benadering, opvang en behandeling van acute patiënten (o.a. MMT, GHOR-functionarissen).
 • Artsen en specialisten die betrokken zijn bij de opvang van patiënten op een SEH-afdeling.
 • Medisch en verpleegkundig personeel dat betrokken is bij grootschalige incidenten en rampen.
 • Klinisch toxicologen.
 • Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 • Leidinggevenden bij grootschalige ongevallen en rampen.
 • Militair artsen en verpleegkundigen.
 • Ambulanceverpleegkundigen.

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) duurt twee dagen, van 8.30 uur – 17.30 uur.

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) is bestemd voor:

 • Artsen en specialisten die betrokken zijn bij de prehospitale benadering, opvang en behandeling van acute patiënten (o.a. MMT, GHOR-functionarissen).
 • Artsen en specialisten die betrokken zijn bij de opvang van patiënten op een SEH-afdeling.
 • Medisch en verpleegkundig personeel dat betrokken is bij grootschalige incidenten en rampen.
 • Klinisch toxicologen.
 • Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 • Leidinggevenden bij grootschalige ongevallen en rampen.
 • Militair artsen en verpleegkundigen.
 • Ambulanceverpleegkundigen.

Na het succesvol afronden van de cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) ontvangt de cursist het AHLS-certificaat van het Arizona Emergency Medicine Research Center (AEMRC). De opleiding Advanced HazMat Life Support staat namelijk onder auspiciën van AEMRC. Het certificaat is internationaal erkend.

ABAN 12
V&VN 14
VSR 15
NVSHV 16
Aanbod

CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 19-12-2018 - 20-12-2018 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT