Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Advanced Life Support (ALS)

Advanced Life Support (ALS)

Tijdens de tweedaagse internationaal gecertificeerde cursus Advanced Life Support (ALS) leer je het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen.

VOOR WIE?
De cursus ALS bij OSG is uitermate geschikt voor mensen die tijdens een reanimatie leiding moeten geven. Communicatie en een goede samenwerking binnen het team zijn van essentieel belang. Dit komt dan ook volop aan bod. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs leer je een structurele en methodische werkwijze aan.

OFFICIEEL GECERTIFICEERD
In groepjes van 6 cursisten volg je deze intensieve en leerzame cursus, begeleid door twee NRR en ERC gecertificeerde ALS-instructeurs. De cursus is officieel gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Na afloop krijgt de cursist een schriftelijke en praktische toetsing. 

LEERDOELEN
Na afloop ben je in staat om:

 • De essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven.
 • Deelvaardigheden uit te voeren zoals endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
 • Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen.
 • Leiding te geven aan een reanimatieteam.
 • Een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren.
 • Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien.
 • Op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden.
 • Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

BIJZONDERHEDEN
De instructeur beoordeelt iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid. In combinatie met de behaalde scores van de toetsing tijdens de cursus, kan de cursist worden gevraagd zich verder te bekwamen tot ALS-instructeur. Dit is een een apart traject.

Deze cursus is de officiële cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) van de European Resuscitation Council. De cursus wordt volledig onderschreven door de Nederlandse Reanimatie Raad. De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6. De lesmethode, materialen en het cursusboek zijn in het Nederlands.

EXAMEN
Er zal zowel een praktisch als een theoretisch examen worden afgenomen. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council. Mocht er een herkansing nodig zijn, dan gaat dit als volgt;

 • Het praktijkexamen kun je eenmaal herkansen op de cursusdag zelf. Slaag je niet voor de herkansing, dan doe je de tweede cursusdag in het geheel over.
 • De herkansing van het theorie-examen kan op ieder gewenst moment, behalve op de cursusdag zelf.
 • Als zowel voor het theorie-examen als voor het praktijkexamen een onvoldoende resultaat wordt behaald, dan dien je de gehele cursus over te doen.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

In teamverband toepassen van specialistische reanimatie van volwassenen en het verlenen van pre- en post-reanimatiezorg.


 

De reanimatiecursus Advanced Life Support (ALS) bij OSG is de officiële cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) van de European Resuscitation Council. Deze cursus is bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening specialistische reanimatietechnieken toepassen, participeren in reanimatieteams of als leidinggevende bij een reanimatie moeten optreden.

Deze cursus duurt twee dagen van 8.30 – 18.00 uur.

Arts of verpleegkundige.

Cursisten die de reanimatiecursus Advanced Life Support (ALS) succesvol doorlopen, ontvangen een internationaal erkend certificaat van de European Resuscitation Council. Het certificaat wordt ook erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad. Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke vier jaar (met een uitloop naar een vijfde jaar) een herhaling te volgen. OSG nodigt je hiervoor automatisch uit.

ABAN 12
NVSHV 16
V&VN 18
VSR 16
NAPA 12
Aanbod

CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-11-2019 - 29-11-2019 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 16-1-2020 - 17-1-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 6-2-2020 - 7-2-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-3-2020 - 20-3-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 23-4-2020 - 24-4-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-5-2020 - 29-5-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 11-6-2020 - 12-6-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 2-7-2020 - 3-7-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 27-8-2020 - 28-8-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 17-9-2020 - 18-9-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 8-10-2020 - 9-10-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-11-2020 - 20-11-2020 € 995,- Beschikbaar
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 3-12-2020 - 4-12-2020 € 995,- Beschikbaar

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)30 634 65 80.


Advanced Life Support (ALS)

- Maak uw keuze -
Advanced Life Support - 28-11-2019 - 29-11-2019 - € 995 - VOL
Neem contact op
Advanced Life Support - 16-1-2020 - 17-1-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 6-2-2020 - 7-2-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 19-3-2020 - 20-3-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 23-4-2020 - 24-4-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 28-5-2020 - 29-5-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 11-6-2020 - 12-6-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 2-7-2020 - 3-7-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 27-8-2020 - 28-8-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 17-9-2020 - 18-9-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 8-10-2020 - 9-10-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 19-11-2020 - 20-11-2020 - € 995 - Beschikbaar
Advanced Life Support - 3-12-2020 - 4-12-2020 - € 995 - Beschikbaar

Gegevens deelnemer

  

Wie voldoet de betalingsverplichting?

  

Bedrijfsgegevens

Wie is contactpersoon voor deze inschrijving?

  

Gegevens contactpersoon

  
Kijk eerst het formulier nog eens na. Hartelijk dank voor uw inschrijving. Binnen 2 werkdagen zult u van ons bericht ontvangen.