Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Ons cursusaanbod

Reanimatie

Cursussen binnen het onderdeel Reanimatie zijn bij OSG veelgevraagd. Het opleidingsinstituut biedt een ruim aanbod van reanimatiecursussen op verschillende niveaus aan.

Voor elke cursus reanimatie zijn de leerdoelen duidelijk gesteld en afgestemd op het werkterrein van de cursist. De volgende cursussen vallen binnen Reanimatie: Pediatric Basic Life Support (PBLS), Basic Life Support / AED (BLS/AED), Immediate Life Support (ILS) en Advanced Life Support (ALS). De cursus Reanimatie is praktisch van aard. De gekwalificeerde docenten geven volop aandacht aan het oefenen van de vaardigheden. Al het bij OSG gegeven onderwijs in reanimatie staat onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).


Aanbod

Advanced Life Support (ALS)
Beschikbare data (10)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 21-3-2019 - 22-3-2019 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 25-4-2019 - 26-4-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 23-5-2019 - 24-5-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 13-6-2019 - 14-6-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 4-7-2019 - 5-7-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 29-8-2019 - 30-8-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-9-2019 - 20-9-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-10-2019 - 8-10-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-11-2019 - 8-11-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-11-2019 - 29-11-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Basic Life Support / AED (BLS/AED)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Basic Life Support 10-4-2019 € 150,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Immediate Life Support (ILS)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Immediate Life Support 9-5-2019 € 270,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Pediatric Basic Life Support (PBLS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Spoedeisende Geneeskunde

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, tandartsen en forensisch artsen. De cursus leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van deze beproefde systematiek biedt de volgende voordelen:

 • U stelt een (potentieel) levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg. Van ambulanceverpleegkundige tot aan de specialist.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen vroegtijdig en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de desbetreffende arts. De cursus op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde omvat theorie, praktische vaardigheden en scenariotraining.


Aanbod

Bedrijfsartsen
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 24-4-2019 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Forensisch Artsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Fysiotherapeuten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Huisartsen
Beschikbare data (2)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-3-2019 € 370,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-11-2019 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Revalidatieartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Spoed in de praktijk
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tandartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Specialisaties

Opleidingsinstituut OSG speelt in op de actualiteit. Dit doet OSG door cursussen aan te bieden die raakvlakken hebben met medische aspecten en medische hulpverlening. Door het gevarieerde cursusaanbod kunnen doelgroepen worden bediend op een voor hun specifiek werkterrein.

Verschillende specialisaties die nu door OSG worden aangeboden zijn Advanced HazMat Life Support (AHLS), LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen, Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO), Mulitidisciplinaire inzet bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS), Modified Early Warning System (MEWS) en Teamtraining (CRM). De cursussen, materialen en protocollen zijn afgestemd op de leerbehoeften van de cursisten. Daardoor is er direct aansluiting op de dagelijkse werkzaamheden.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basiscursus
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 6-9-2019 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten
Beschikbare data (4)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 12-4-2019 € 295,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 7-6-2019 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 11-10-2019 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 6-12-2019 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
ECG scholing ambulancechauffeur
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Modified Early Warning System (MEWS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Teamtraining (CRM)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Instructeur

Opleidingsinstituut OSG verzorgt ook cursussen voor instructeurs. De hoogwaardige kwaliteit van de instructeurscursussen is een begrip geworden in Nederland. Tijdens de cursussen worden de deelnemers intensief begeleid. Nadat men een instructeurscursus met goed gevolg heeft afgelegd, is men in staat om voor het desbetreffende onderdeel als instructeur op te treden.

Er is keuze uit vier instructeurscursussen: Instructeur Basic Life Support , Generic Instructor Course, Didactische Cursus voor Instructeurs en Instructeur Pediatric Basic Life Support. De cursussen zijn bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen. Instructeur BLS en Instructeur PBLS zijn daarnaast bestemd voor instructeurs EHBO.


Aanbod

Bijscholing ALS/ILS Full Instructor
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Didactische Cursus Instructeurs (DCI)
Beschikbare data (2)
CursusDatumPrijsStatus
Didactische Cursus voor Instructeurs 4-4-2019 - 5-4-2019 € 750,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Didactische Cursus voor Instructeurs 19-9-2019 - 20-9-2019 € 750,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Generic Instructor Course (GIC)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Generic Instructor Course 28-3-2019 - 29-3-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Basic Life Support (BLS-AED)
Beschikbare data (11)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 16-5-2019 - 17-5-2019 € 635,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 12-9-2019 - 13-9-2019 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 18-12-2019 - 19-12-2019 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 20-3-2019 € 190,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 19-4-2019 € 190,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 15-5-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-6-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 18-9-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 9-10-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Pediatric Basic Life Support (Instructeur PBLS)
Beschikbare data (11)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 17-5-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 13-9-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 19-12-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 20-3-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 19-4-2019 € 80,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 15-5-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-6-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 18-9-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 9-10-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN

Ik wil Doktersassistent(e) worden!


Op zaterdag 14 september 2019 organiseren wij van 10.00 tot 12.00 uur een open dag over de opleiding Doktersassistent(e). Je bent van harte welkom in onze vestiging in Houten. Om rekening te kunnen houden met het aantal bezoekers willen we je vragen om even een mailtje te sturen als je naar de open dag komt. Dit kan naar: info@jouwzorgopleider.nl (aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 13 september) Graag tot ziens op de 14e!

Opleiding Doktersassistent MBO-4 (derde leerweg)
Start opleiding: november 2019
Duur: 1 jaar
Studievorm: dagopleiding (1 dag p/wk) of avondopleiding (2 avonden p/wk). Aangevuld met thuisstudie en stagedagen.
Kosten: €5500,- all-in (cursusmateriaal, stagebegeleiding, training, boeken, BLS/AED, examens, lunches, koffie, thee, etc.)

Groepsgrootte: Maximaal 20 studenten (er zijn nog plaatsen beschikbaar)

Wat is een doktersassistent(e)?
Een doktersassistent is iemand die de arts ondersteunt door medisch-technische en administratieve handelingen over te nemen. De doktersassistent kan doorgroeien naar de functie van praktijkondersteuner, waarbij deze haar eigen patiënten onder de hoede heeft, zoals chronisch zieken of ouderen. Ook verpleegkundigen hebben overeenkomsten met het werk van de doktersassistent.

 

Werkzaamheden van de doktersassistent

 • Bloeddruk opnemen
 • Injecties toedienen
 • Bloedprikken
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen aanbrengen en verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wonden verbinden
 • Urineonderzoek
 • Uitstrijkjes maken

Maar ook:

 • Ontvangst en voorlichting patiënten
 • Telefoongesprekken aannemen/beheer correspondentie
 • Verspreiden van informatiefolders
 • Plannen en evt. voeren van het spreekuur
 • Herhaalrecepten uitschrijven
 • Beheer medicijnvoorraad

Waar ga je als doktersassistent(e) uiteindelijk werken?
Een doktersassistent werkt overal waar artsen werkzaam zijn. Denk aan de polikliniek van een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk, verpleeghuis, GGZ-instelling of een privékliniek. Je collega’s zullen zijn: huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, apothekers en verpleegkundigen.

Een dynamisch en veelzijdig beroep dus. Lijkt jou dit ook wel wat? Volg dan onze opleiding tot Doktersassistent!

Meer informatie?

Meer informatie over deze opleiding? Stuur dan een e-mail naar projectleider Jolanda Kraaij, info@jouwzorgopleider.nl of bel: 030- 634 65 80

Ervaring van andere studenten?
Bekijk onderstaande video waarin Annet vertelt over haar ervaring met de opleiding:

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.