Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Ons cursusaanbod

Reanimatie

OSG biedt een ruim aanbod van reanimatiecursussen op verschillende niveaus aan.

Voor elke reanimatiecursus zijn de leerdoelen duidelijk gesteld en afgestemd op het werkterrein van de cursist. De volgende cursussen vallen binnen Reanimatie: Pediatric Basic Life Support (PBLS), Basic Life Support / AED (BLS/AED), Immediate Life Support (ILS) en Advanced Life Support (ALS). De reanimatiecursussen zijn praktisch van aard. De gekwalificeerde docenten geven volop aandacht aan het oefenen van de vaardigheden. Het reanimatie-onderwijs bij OSG staat onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).


Aanbod

Advanced Life Support (ALS)
Beschikbare data (14)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-11-2019 - 8-11-2019 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-11-2019 - 29-11-2019 € 995,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 16-1-2020 - 17-1-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 6-2-2020 - 7-2-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-3-2020 - 20-3-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 23-4-2020 - 24-4-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-5-2020 - 29-5-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 11-6-2020 - 12-6-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 2-7-2020 - 3-7-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 27-8-2020 - 28-8-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 17-9-2020 - 18-9-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 8-10-2020 - 9-10-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-11-2020 - 20-11-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 3-12-2020 - 4-12-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Basic Life Support / AED (BLS/AED)
Beschikbare data (2)
CursusDatumPrijsStatus
Basic Life Support 25-3-2020 € 150,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Basic Life Support 23-9-2020 € 150,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Immediate Life Support (ILS)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Immediate Life Support 22-11-2019 € 320,- VOL
Neem contact op
CONTACT
Pediatric Basic Life Support (PBLS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Spoedeisende Geneeskunde

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, tandartsen en forensisch artsen. De cursus leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van deze beproefde systematiek biedt de volgende voordelen:

 • U stelt een (potentieel) levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg. Van ambulanceverpleegkundige tot aan de specialist.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen vroegtijdig en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de desbetreffende arts. De cursus op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde omvat theorie, praktische vaardigheden en scenariotraining.


Aanbod

Bedrijfsartsen
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 19-11-2019 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 22-4-2020 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 13-11-2020 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Forensisch Artsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Fysiotherapeuten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Huisartsen
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-11-2019 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 13-3-2020 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 27-11-2020 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Revalidatieartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Spoed in de praktijk
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tandartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Specialisaties

Opleidingsinstituut OSG speelt in op de actualiteit. Dit doet OSG door cursussen aan te bieden die raakvlakken hebben met medische aspecten en medische hulpverlening. Door het gevarieerde cursusaanbod kunnen doelgroepen worden bediend op een voor hun specifiek werkterrein.

Verschillende specialisaties die nu door OSG worden aangeboden zijn Advanced HazMat Life Support (AHLS), LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen, Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO), Mulitidisciplinaire inzet bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS), Modified Early Warning System (MEWS) en Teamtraining (CRM). De cursussen, materialen en protocollen zijn afgestemd op de leerbehoeften van de cursisten. Daardoor is er direct aansluiting op de dagelijkse werkzaamheden.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced cursus
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 15-11-2019 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basiscursus
Beschikbare data (4)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 25-2-2020 € 295,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 14-4-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 14-9-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 13-11-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten
Beschikbare data (5)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 6-12-2019 € 295,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 11-3-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 13-5-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 27-10-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 23-12-2020 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Cursus ECG Beoordeling Advanced
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Cursus ECG Beoordeling Basis
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Cursus Evenementen Hulpverlening
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
ECG scholing ambulancechauffeur
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
ECG scholing ambulanceverpleegkundige
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Informatie_Programma2018
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Modified Early Warning System (MEWS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Simulatiebegeleider
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Teamtraining (CRM)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Instructeur

Opleidingsinstituut OSG verzorgt ook cursussen voor instructeurs. De hoogwaardige kwaliteit van de instructeurscursussen is een begrip geworden in Nederland. Tijdens de cursussen worden de deelnemers intensief begeleid. Nadat men een instructeurscursus met goed gevolg heeft afgelegd, is men in staat om voor het desbetreffende onderdeel als instructeur op te treden.

Er is keuze uit vier instructeurscursussen: Instructeur Basic Life Support , Generic Instructor Course, Didactische Cursus voor Instructeurs en Instructeur Pediatric Basic Life Support. De cursussen zijn bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen. Instructeur BLS en Instructeur PBLS zijn daarnaast bestemd voor instructeurs EHBO.


Aanbod

Bijscholing ALS/ILS Full Instructor
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Didactische Cursus Instructeurs (DCI)
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Didactische Cursus voor Instructeurs 9-4-2020 - 10-4-2020 € 750,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Didactische Cursus voor Instructeurs 22-6-2020 - 23-6-2020 € 750,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Didactische Cursus voor Instructeurs 7-9-2020 - 8-9-2020 € 750,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Generic Instructor Course (GIC)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Generic Instructor Course 26-3-2020 - 27-3-2020 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Basic Life Support (BLS-AED)
Beschikbare data (17)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 18-12-2019 - 19-12-2019 € 635,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 20-1-2020 - 21-1-2020 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 7-5-2020 - 8-5-2020 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 24-9-2020 - 25-9-2020 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 23-11-2020 - 24-11-2020 € 635,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 190,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 190,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 10-1-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-2-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 6-3-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 8-4-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 18-5-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 10-6-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 15-9-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 7-10-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 25-11-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 16-12-2020 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Pediatric Basic Life Support (Instructeur PBLS)
Beschikbare data (17)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 19-12-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 21-1-2020 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 8-5-2020 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 25-9-2020 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 24-11-2020 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 80,- VOL
Neem contact op
CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 10-1-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-2-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 6-3-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 8-4-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 18-5-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 10-6-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 15-9-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 7-10-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 25-11-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 16-12-2020 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN

Wil je met mensen werken en sta je graag voor anderen klaar? Houd je van afwisseling en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is het beroep Doktersassistent(e) op jouw lijf geschreven!

OPEN DAG: zaterdag 2 november 2019
Op zaterdag 2 november 2019 organiseren wij een open dag bij ons opleidingscentrum in Houten. Tussen 10.00 en 12.00 uur kun je sfeer komen proeven, informatie inwinnen, demo’s bijwonen, kennismaken met docenten én andere studenten leren kennen die momenteel al de opleiding tot Doktersassistent volgen. Een waardevol kijkje in de keuken dus. Neem gerust je partner, vriend / vriendin of familie mee. Van harte welkom!

JA, ik kom naar de OPEN DAG!

Opleiding Doktersassistent MBO-4 (derde leerweg)
Start opleiding: 16 januari 2020
Duur:  1 tot 1,5 jaar of op eigen studietempo
Studievorm: klassikale dagopleiding (1 dag per week naar school) met thuisstudie en stagedagen.
Groepsgrootte: ca. 25 studenten
Kosten: € 6250,- (incl. BTW en alle studiematerialen)

Deze MBO-4 opleiding is erkend door het ministerie van OCW. Minimale vooropleiding gelijkwaardig aan MAVO (D-niveau) / VMBO-TL Of minimaal MBO-3.

LET OP: Direct inschrijven kan onderaan de pagina.
Op dit moment zijn er nog 8 opleidingsplaatsen beschikbaar

Wat houdt het beroep Doktersassistent in?
Een Doktersassistent is iemand die de arts ondersteunt. Je geeft bijvoorbeeld uitleg over geneesmiddelen en bepaalt aan de hand van de klachten hoe snel een patiënt geholpen moet worden. Daarnaast verricht je eenvoudige geneeskundige en administratieve handelingen. Enkele werkzaamheden van de Doktersassistent zijn:

 • bloeddruk meten
 • hechten, verbinden, injecteren
 • bloed prikken
 • wratten aanstippen
 • EHBO

 

Maar ook:

 • Ontvangen van en voorlichting geven aan patiënten
 • Telefoongesprekken aannemen/beheren correspondentie
 • Verspreiden van informatiefolders
 • Plannen en evt. voeren van het spreekuur
 • Herhaalrecepten uitschrijven
 • Beheren medicijnvoorraad

Waar ga je als Doktersassistent uiteindelijk werken?
Je kunt aan de slag bij tal van instellingen in de gezondheidszorg, zoals een huisartsenpost, polikliniek, gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk. Verder kun je aan het werk bij een arbodienst, de GGD of een instelling voor jeugdgezondheidszorg. Je kunt ook kiezen voor een baan bij een bloedtransfusiedienst, een laboratorium of de medische dienst van een bedrijf. Een dynamisch en veelzijdig beroep dus. Lijkt jou dit ook wel wat? Volg dan onze opleiding tot Doktersassistent!

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze opleiding? Stuur dan een e-mail naar: info@jouwzorgopleider.nl of bel: 030- 634 65 80.

Inschrijven voor de opleiding kan via onderstaand inschrijfformulier:

Ervaring van andere studenten?
Bekijk onderstaande video waarin Annet vertelt over haar ervaring met de opleiding:

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.