Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Ons cursusaanbod

Reanimatie

Cursussen binnen het onderdeel Reanimatie zijn bij OSG veelgevraagd. Het opleidingsinstituut biedt een ruim aanbod van reanimatiecursussen op verschillende niveaus aan.

Voor elke cursus reanimatie zijn de leerdoelen duidelijk gesteld en afgestemd op het werkterrein van de cursist. De volgende cursussen vallen binnen Reanimatie: Pediatric Basic Life Support (PBLS), Basic Life Support / AED (BLS/AED), Immediate Life Support (ILS) en Advanced Life Support (ALS). De cursus Reanimatie is praktisch van aard. De gekwalificeerde docenten geven volop aandacht aan het oefenen van de vaardigheden. Al het bij OSG gegeven onderwijs in reanimatie staat onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).


Aanbod

Advanced Life Support (ALS)
Beschikbare data (17)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 30-8-2018 - 31-8-2018 € 995,- Neem contact op CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 20-9-2018 - 21-9-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 11-10-2018 - 12-10-2018 € 995,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 8-11-2018 - 9-11-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 13-12-2018 - 14-12-2018 € 995,- Neem contact op CONTACT
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 10-1-2019 - 11-1-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-2-2019 - 8-2-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 21-3-2019 - 22-3-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 25-4-2019 - 26-4-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 23-5-2019 - 24-5-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 13-6-2019 - 14-6-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 4-7-2019 - 5-7-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 29-8-2019 - 30-8-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 19-9-2019 - 20-9-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-10-2019 - 8-10-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 7-11-2019 - 8-11-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced Life Support 28-11-2019 - 29-11-2019 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Basic Life Support / AED (BLS/AED)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Basic Life Support 16-11-2018 € 150,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Immediate Life Support (ILS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Pediatric Basic Life Support (PBLS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Spoedeisende Geneeskunde

Deze cursus is bedoeld voor huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, tandartsen en forensisch artsen. De cursus leert u het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van deze beproefde systematiek biedt de volgende voordelen:

 • U stelt een (potentieel) levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg. Van ambulanceverpleegkundige tot aan de specialist.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen vroegtijdig en effectief worden aangepakt.

De cursus is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de desbetreffende arts. De cursus op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde omvat theorie, praktische vaardigheden en scenariotraining.


Aanbod

Bedrijfsartsen
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 28-11-2018 € 450,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Forensisch Artsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Fysiotherapeuten
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Huisartsen
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 6-11-2018 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-3-2019 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 8-11-2019 € 370,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Revalidatieartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Spoed in de praktijk
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Tandartsen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Specialisaties

Opleidingsinstituut OSG speelt in op de actualiteit. Dit doet OSG door cursussen aan te bieden die raakvlakken hebben met medische aspecten en medische hulpverlening. Door het gevarieerde cursusaanbod kunnen doelgroepen worden bediend op een voor hun specifiek werkterrein.

Verschillende specialisaties die nu door OSG worden aangeboden zijn Advanced HazMat Life Support (AHLS), LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen, Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO), Mulitidisciplinaire inzet bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (MIGS), Modified Early Warning System (MEWS) en Teamtraining (CRM). De cursussen, materialen en protocollen zijn afgestemd op de leerbehoeften van de cursisten. Daardoor is er direct aansluiting op de dagelijkse werkzaamheden.

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Advanced Hazmat Life Support (AHLS)
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 27-9-2018 - 28-9-2018 € 995,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 22-11-2018 - 23-11-2018 € 995,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Advanced HazMat Life Support 19-12-2018 - 20-12-2018 € 995,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek (ALO)
Beschikbare data (3)
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 12-9-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 16-11-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek 7-12-2018 € 295,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Congresprogramma
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
LOTUSⓇ Specialist Medische Beroepsgroepen
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Modified Early Warning System (MEWS)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Teamtraining (CRM)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Themabijeenkomsten en events
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Instructeur

Opleidingsinstituut OSG verzorgt ook cursussen voor instructeurs. De hoogwaardige kwaliteit van de instructeurscursussen is een begrip geworden in Nederland. Tijdens de cursussen worden de deelnemers intensief begeleid. Nadat men een instructeurscursus met goed gevolg heeft afgelegd, is men in staat om voor het desbetreffende onderdeel als instructeur op te treden.

Er is keuze uit vier instructeurscursussen: Instructeur Basic Life Support , Generic Instructor Course, Didactische Cursus voor Instructeurs en Instructeur Pediatric Basic Life Support. De cursussen zijn bestemd voor artsen en (specialistisch) verpleegkundigen. Instructeur BLS en Instructeur PBLS zijn daarnaast bestemd voor instructeurs EHBO.


Aanbod

Bijscholing ALS/ILS Full Instructor
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Didactische Cursus Instructeurs (DCI)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Generic Instructor Course (GIC)
Beschikbare data (1)
CursusDatumPrijsStatus
Generic Instructor Course 29-11-2018 - 30-11-2018 € 995,- Neem contact op CONTACT
Instructeur Basic Life Support (BLS-AED)
Beschikbare data (20)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 25-9-2018 - 26-9-2018 € 625,- Bijna vol INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 20-11-2018 - 21-11-2018 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 17-1-2019 - 18-1-2019 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 16-5-2019 - 17-5-2019 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 12-9-2019 - 13-9-2019 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support 18-12-2019 - 19-12-2019 € 625,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 5-9-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 1-10-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 6-11-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 10-12-2018 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 28-1-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 14-2-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 20-3-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 19-4-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 15-5-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-6-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 18-9-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 9-10-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 190,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
Instructeur Pediatric Basic Life Support (Instructeur PBLS)
Beschikbare data (20)
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 26-9-2018 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 21-11-2018 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 18-1-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 17-5-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 13-9-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support 19-12-2019 € 225,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 5-9-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 1-10-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 6-11-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 10-12-2018 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 28-1-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 14-2-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 20-3-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 19-4-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 15-5-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 4-6-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 18-9-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 9-10-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (medici) 4-11-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN
CursusDatumPrijsStatus
Instructeur Peadiatric Basic Life Support Herhaling (ehbo-instructeurs) 2-12-2019 € 80,- Beschikbaar INSCHRIJVEN

Ik wil Doktersassistent(e) worden!


Wat is een doktersassistent(e)?

Een doktersassistent is iemand die de arts ondersteunt door medisch-technische en administratieve handelingen over te nemen. Deze werkzaamheden lijken sterk op die van een praktijkondersteuner: deze doet in feite hetzelfde als de doktersassistent, maar kan een breder pakket aan taken overnemen (vooral waar het gaat om ouderen en chronisch zieken). Ook verpleegkundigen hebben overeenkomsten met het werk van de doktersassistent.

Werkzaamheden van de doktersassistent
 • Patiënten wassen, afdrogen en aan- en uitkleden
 • Bloeddruk opnemen
 • Injecties toedienen
 • Bloedprikken
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen aanbrengen en verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wonden verbinden
 • Urineonderzoek
 • Uitstrijkjes maken
Maar ook:
 • Ontvangst en voorlichting patiënten
 • Telefoongesprekken aannemen/beheer correspondentie
 • Verspreiden van informatiefolders
 • Plannen en evt. voeren van het spreekuur
 • Herhaalrecepten uitschrijven
 • Beheer medicijnvoorraad
Waar ga je als doktersassistent(e) uiteindelijk werken?
Een doktersassistent werkt overal waar artsen werkzaam zijn. Denk aan de polikliniek van een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk, verpleeghuis, GGZ-instelling of een privékliniek. Je collega’s zullen zijn: huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, apothekers en verpleegkundigen.

Een dynamisch en veelzijdig beroep dus. Lijkt jou dit ook wel wat? Volg dan onze opleiding tot Doktersassistent!

Opleiding Doktersassistent MBO-4 (derde leerweg)
Start: donderdag 1 november 2018
Duur: 1 jaar
Vormen: dagopleiding (1 dag p/wk) of avondopleiding (2 avonden p/wk). Bij beide vormen zijn deze dagen of avonden aangevuld met thuisstudie en stagedagen.
Kosten: €4950,- all-in (cursusmateriaal, stagebegeleiding, training, boeken, BLS/AED, examens, lunches, koffie, thee, etc. )

Open Dag Doktersassistent
Op zaterdag 8 september 2018 organiseren wij van 10.00 – 14.00 uur een Open Dag rondom de opleiding Doktersassistent. Je bent die dag van harte welkom in ons pand aan de Ringveste 7a in Houten. Geïnteresseerd? Meld je bezoek dan even aan via e-mail: da@jouwzorgopleider.nl

Voor alle inschrijvingen is het Privacy statement Opleidingsinstituut OSG van toepassing.


Aanbod

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.